Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změny v pravidlech 2014

 

Jedná se o překlad ze stránek FIVB tak, jak to je uvedeno na stránkách FIVB v sekci „Pravidel“ nebo v sekci „Kongres FIVB“. Přesné znění a úprava pravidel bude vydána v následných měsících roku 2014.

Vše co je uvedeno „modře"  je nové znění.

 

Pravidlo 1.1    Rozměry

Pro světové a oficiální soutěže FIVB musí měřit volná zóna nejméně 5 m od postranních a 6,5 m od koncových čar. Volný hrací prostor je vysoký minimálně 12,5 m od povrchu hrací plochy.

 

Pravidlo 2.2    Struktura sítě

.... zhotovena z černých čtvercových ok o straně 10 cm.

Pro světové a oficiální soutěže FIVB, ve spojení se specifickými soutěžními předpisymůže být velikost ok upravena tak, aby usnadnila použití reklamy v souladu s marketingovými dohodami.

 

Pravidlo 4.1    Složení družstva

4.1.1    Pro světové a oficiální soutěže FIVB, v kategorii dospělých, o pěti členech družstva (technické zabezpečení) na lavičce družstva (včetně trenéra) rozhoduje trenér, tito členové družstva musí být uvedeni v zápisu o utkání. Jestliže součástí těchto pěti členů družstva není lékař a fyzioterapeut, mohou sedět uvnitř soutěžního/kontrolovaného prostoru na vyhrazeném místě za podmínky, že patří do oficiální delegace a mohou zasáhnout se zdravotní pomoci pro hráče pouze tehdy, jestliže jsou pozváni rozhodčími.

Fyzioterapeut může asistovat v průběhu rozcvičení před utkáním až do zahájení oficiálního protokolu.

 

Pravidlo 6.1.3 Rozehra, dokončená rozehra (úprava schválená výborem FIVB)

Rozehra je posloupnost činností ve hře od okamžiku úderu do míče podávajícím hráčem až do okamžiku, kdy je míč mimo hru. Dokončená rozehra je posloupnost činností ve hře, jejichž výsledkem je udělení bodu. Toto zahrnuje udělení trestu a ztrátu podání z důvodu překročení časového limitu pro podání. zásadní změna s vlivem na užití TO a střídání

 

Pravidlo 8.3     (ve spojení s „challenge systém“)

Pro účely „challenge systému“ je „míč v hřišti“, jestliže se v jakémkoliv okamžiku svého kontaktu s povrchem se jakákoliv část míče  dotkne hřiště, včetně jejich vymezujících čar.

(jedná se o okamžik tzv. „deformace“ míče, která následuje po dopadu míče na zem, která je pouze viditelná pomocí kamer použitých pro „challenge“)

 

Pravidlo 11.3   Dotek sítě (pro volejbal a beachvolejbal) zásadní změna!

11.3.1 Dotek sítě hráče mezi oběma anténkami v souvislosti „hraní míče“ je chybou.

(doposud bylo znění pravidla takto: „dotek sítě není chybou, pokud to nepřekáží ve hře“)

V souvislosti s touto významnou změnou, musí být následně upraveny i textace pravidel v bodě 11.4;

 

Pravidlo 15

Ve světových a oficiálních soutěžích FIVB, v kategorii dospělých, může FIVB snížit na konkrétní akce dle sponzorských, marketingových a vysílacích dohod, o jeden, technický oddechový čas a/nebo trenérský oddechový čas.

(Aktualizace předpisů)

 

Pravidlo 4.2.4 (upraveno)

V průběhu přestávek mezi sety mohou hráči při rozcvičení uvnitř jejich vlastní volné zóny použít míče. V průběhu prodloužené přestávky mezi 2. a 3. setem (jestliže se použije) mohou hráči používat také hřiště, ale pouze na vlastní straně sítě.

 

Pravidlo 4.5.3 (nové)

Kompresní pomůcky mohou být nošeny na ochranu nebo podporu .

 

Pravidlo 7.2.1 (přidat)

Pokud měla družstva k dispozici před utkáním hřiště, jsou oprávněna ke společnému oficiálnímu rozcvičení u sítě v délce 6minut, pokud neměla, musí mít 10minut.

Ve světových a oficiálních akcích FIVB budou mít družstva nárok na 10 minut společného rozcvičení na síti pokaždé.

 

Pravidlo 7.7.1 (objasnění)

Chyba v pořadí postupu… Vede k následujícím důsledkům:

- družstvo je potrestáno bodem a podáním pro soupeře;

- pořadí postupu hráčů je opraveno.

V souvislosti s tím by měl zapisovatel určit přesný okamžik… a všechny body získané chybujícím družstvem od tohoto okamžiku jsou zrušeny.